Moder jord

Et tema som jeg ofte vender tilbake til er hvordan vi mennesker forholder oss til jorden vi bor på. Et bakteppe er ofte en såret jord.Søken etter identitet

I en tid hvor samfunnet preges av økt spesialisering og store krav til menneskelig kapital er det for mange tøft å finne plassen sin hvor de hører hjemme. I tillegg ser vi oftere familier som brytes opp og sosiale strukturer som blir brutt ned. Disse bildene skildrer denne fremmedliggjøring og de vanskelige valgene, men også en søken etter tilhørighet og identitet. Utflating

Det er mange som tenker dybde når de tar bilder. Det kan være at de velger blenderåpninger som gir uskarpe bakgrunner, eller at de velger vidvinkler for på den måten også å skape dybde. Brukt på riktig måte kan en med disse teknikkene skape veldig flotte bilder. Samtidig vet vi at fotoet som medium er flatt og dybden vil sånn sett alltid være en illlusjon.

På mange av bildene mine har jeg prøvd å gå en annen vei. Jeg har prøvd å la bakgrunnen komme på nivå med forgrunnen og motsatt. Av og til kan man kanskje til og med føle at bakgrunnen kommer foran forgrunnen. Øyet vil alltid forsøke å skape logiske sammenhenger, og når et bilde ikke gir tydelige svar vil øyet lete etter ulike sammenhenger. Målet er at bildet da "lever" og gir ulike inntrykk.

Det kjente vase-ansikt illusjon er et godt eksempler på hvordan et øyet leter etter en logisk forklaring. Forgrunn og bakgrunn kjemper om plassen fordi det ikke gis et entydig svar. Er det vasen eller ansiktene som trer frem først når du ser illustrasjonen?
Tid

I en uke i mars 2016 var jeg så heldig å få overta både facebook- og Instagramkontoen til Preus museum, norsk nasjonalmuseum for fotokunst for å presentere bildene mine. Temaet jeg valgte var "Tid":

BUNDET Alle har vi opplevd at tiden tar oss. Aldri får vi i løpet av døgnets 24 timer eller ukens syv dager gjort det vi lengter etter å gjøre. Omgivelsene krever sitt, regninger skal betalse og arbeidsoppgavene venter. Sine egne drømmer er ute av syne. Denne håpløsheten og desperasjonen er noe av det jeg ønsker å fange i dette bildet.

Å ERKJENNE Kanskje er ikke livet slik man skulle ønske det kunne være. Kanskje er man forsonet med at slik er ikke livet nå. Likevel lever drømmene om at livet har mer å by på, når tiden er inne. Kanskje er det nye landskap som venter på en der ute.

LENGSEL Med dette bildethar jeg forsøkt å fange spenningen mellom det å være bundet av tiden og drømmene som er der ute et sted. Lenge har man kanskje stått fast i livets realiteter.

FRIGJØRELSEN Mange har sikkert kjent på den store friheten når realiteter man så lenge har vært bundet av endelig slipper taket. Følelsen av at alt er mulig. En frihet som føles så overveldende og at livet endelig kan leves helt ut. Kontraster i et levt liv og mulighetene som ligger foran kan være så overveldende at man kanskje ikke ser tiden som ligger foran seg helt klart.

FREMTID Det å ha en retning i livet er noe som mange kjenner er verdifult. Livet kan ha mange kroker, svinger og utfordringer, men så lenge en har et mål gir det styrke og kraft til å gå. Tiden kan være mørk og utfordrende, men det kan også være meningsfult.

ET ANNET STED Gjennom døgnets 24 timer og ukens 7 dager kan vi oppleve at det ikke skjer svært mye. Tiden flyter avgårde og blir til år. Snur vi oss tilbake opplever vi likevel at det har skjedd mye. At vi er et annet sted enn vi var engang. Spor er avtegnet og livet kan ha blitt rikere. Mye vi drømte om den gang kan ha gått i oppfyllelse. Og vi kan se fremover nok en gang og sette nye spor.

DELE TIDEN Å ha noen å dele tiden med er viktig for de fleste. Sorger som deles kan føles mindre mens gleden kan føles større. Å ha noen å skape historie med og dele fremtid med kan gjøre livet rikere. Dette bildet av to hester ble tatt i 2015. I etterkant er treet og bakgrunn lagt inn. Gråtoner er jutert for å skape en nostalgisk men likevel tidløs effekt.