VALDRESFLYE

Steinplassen på Valdresflye.

Steinplassen på Valdresflye.

Steinplassen på Valdresflye.