BERGEN

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen

Bergenshus festning


LÆRDAL/BORGUND

Vindhelleveien er et gammelt veiparti i Borgund i Lærdal, Sogn og Fjordane. Den 2,7 km lange veien går over skaret Vindhella mellom Kyrkjevoll og Husum, og ble bygd i 1842-43. Veien var i bruk til 1872, da ny vei utenom skaret ble åpnet. Lokalt heter veien Vindhellavegen. Historisk argumenteres det for at veien opprinnelig het Vinhella. 

Den første veien i området ble brukt av kong Sverre da han red gjennom Lærdal med følget sitt i 1177. Den rideveien gikk rundt fjellet Klanten litt lenger sør i dalen, og ble kalt Sverrestigen etter kongen. I 1793 ble den første veien gjennom Vindhella åpnet. Denne veien var ekstremt bratt, med stigning på opptil 1:4, altså 25 %. Dette partiet var en del av den første kjøreveien for hest og vogn gjennom Lærdal, Den bergenske kongevei

Veien i Vindhella var imidlertid for bratt for hest og vogn, derfor ble det bygd ny vei i området, som sto ferdig i 1843. 

Den nye veien ble delvis bygd i samme trasé som den gamle. Den hadde god standard og var et imponerende anlegg, med opptil 12 meter høye murer på yttersiden av veien. Men den nye veien var nesten like bratt som den gamle, og veien fikk kort brukstid. I 1872 var eksplosiver blitt mer vanlig i veibygging, og det ble sprengt og bygget en helt ny vei langs Lærdalselvi på sørsiden av Klanten. 

Veien fra 1872 fikk lengre brukstid, og var en del av hovedveien gjennom dalen (i dag europavei 16) helt fram til 2004, da den 3 km lange Borgundtunellen forkortet hovedveien med flere kilometer. Veien fra 1872 hadde en langt mer moderne profil enn veien over Vindhella, med maksimal stigning 1:20 (5 %), men i biltrafikkens tidsalder ble også denne veien for smal og dårlig. Denne veien er i dag en del av riksvei 630.

Etter at veien ble lagt utenom Vindhella igjen, forfalt Vindhellavegen, men ble på 1970-tallet restaurert.

 

VINDHELLAVEIEN. En pust i bakken.
LOENNÆRØYFJORD

Nærøyfjorden er en fjord i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Den er omkring 17 kilometer lang og utgjør en arm av Aurlandsfjorden som igjen er en arm av Sognefjorden. Nærøyfjorden strekker seg inn til bygda Gudvangen.STADT

MORKADALEN

HODDEVIK

SVERDEGGJA Fra vikingspillet som jevnlig blir satt opp på Dragseidet.

VESTKAPP En fantastisk utsikt.

ELTVIK Fra tunnellen på den smale veien ut til den vesle bygda

VESTKAPP Havtåka kommer sigende

VESTKAPP ivrige fotografer fra Tønsberg og Sandefjord.

HODDEVIK En vakker utsikt mot havet.

FURESTRANDA På veien mellom Drage og Fure finnes det mange spennende steinformasjoner.

SELJE En regnværsdag

HODDEVIK Tåke i fjellet.

ERVIK

SVERDEGGJA. Detalj fra kulissene, vikingspillet på Dragseidet.

VESTKAPP

ERVIK

DRAGE

FURESTRANDA

ERVIK

ERVIK

ERVIK Vakker solnedgang ved kapellet.

HODDEVIK


STRYN

STRYNEFJELLET

GAMLE STRYNEFJELLSVEI

GAMLE STRYNEFJELLSVEIVIKAFJELLET/MYRKDALEN

VIKAFJELLET/MYRKDALEN

VIKAFJELLET/MYRKDALEN

VIKAFJELLET

VIKAFJELLET

VIKAFJELLET/MYRKDALEN